ARAYIN! EVESAN ARADIĞINIZI BULSUN!
GAYRİMENKUL ALMAK / SATMAK İSTİYORUM
HIZLI ARAMA
AL / SAT
Türkiye’den En Çok Gayrimenkulü Iraklılar Alıyor
10 May 21

Türkiye’den En Çok Gayrimenkulü Iraklılar Alıyor

TÜRKİYE’DEN ENÇOK GAYRİMENKULÜ IRAKLILAR ALIYOR

Ülkemizin lokomotif sektörlerinin başında hiç kuşkusuz inşaat sektörü gelmektedir. İnşaat sektörü ile birlkte binlerce yan sektör de ülkemizin GSYİH değerinin büyümesine katkı sağlamaktadır. 2017 ile 2020 yıllarının tamamına bakıldığında ülkemizde satılan gayrimenkullerin en çoğunun 2020 yılında gerçekleştiğini görmekteyiz. 2020 yılında ülkemizde toplamda 1.499.316 adet gayrimenkul satışı gerçekleşmiş olup, 2019 yılına göre yaklaşık %11 lik bir artış yaşanmıştır. 

Yıllar

Toplam Satış

Önceki Yıla Göre Değişim

2017 Yılı

1.409.314

-

2018 Yılı

1.375.398

%2,41

2019 Yılı

1.348.729

%1,94

2020 Yılı

1.499.316

%-11,17

 

 

2021 Yılı İlk Çeyreğinde Konut Satış Durumları

2021 yılının ilk çeyreğindeki toplam satış 263.050 olarak gerçekleşmiştir. Son beş yılın ilk çeyrek dönemleri kendi içinde değerlendirildiğinde 2018 yılı kendinden önceki yıla göre %6,72; 2019 yılı, 2018 yılına göre %15,61 gerileme göstermiştir. Ancak 2020 yılında ise konut satışları, 2019 yılına göre yaklaşık %33 lük bir artış göstermiştir. Bu durumun gerçekleşmesinde hiç kuşkusuz banka kredilerindeki faiz oranlarının düşüşü de etkili olmuştur. 2021 yılının ilk çeyreği, 2020 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında ise %22,87 lik bir değer düşüşü gözlemlenmektedir.

 

Yıllar

Toplam Satış
(Q1 Dönemi)

Önceki Yıla Göre Değişim

2017 Yılı

325.780

-

2018 Yılı

303.877

% -6,72

2019 Yılı

256.433

% -15,61

2020 Yılı

341.038

% 32,99

2021 Yılı

263.050

% -22,87

 

Ülkemizde Yapılan Konut Satışlarının İçinde Yabancıların Payı Ne Kadardır?

Yabancıların ülkemizden aldıkları konutların sayılarına bakıldığında ise şu tablo karşımıza çıkmaktadır. 2017 ve 2020 yılları arasında yıl bazında gerçekleşen toplam satış sayılarına bakıldığında, ençok satışın 2019 yılında gerçekleştiği görülmektedir. Bu değer 45.483 olarak gerçekleşmiştir. Sonraki en çok satış ise 2020 yılında gerçekleşmiş olup 40.812 olarak gerçekleşmiştir. Son beş yılın toplam konut satışları ve bir önceki yıla göre değişim yüzdeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ayrıca grafikten de satış seyri izlenebilmektedir.

 

Yıllar

Yabancılara Yapılan Toplam Satış

Önceki Yıla Göre Değişim

2017 Yılı

22.234

-

2018 Yılı

39.663

%78

2019 Yılı

45.483

%14

2020 Yılı

40.812

% -10

 

 

2021 Yılı İlk Çeyreğinde Yabancılara Yapılan Konut Satış Durumları

2021 yılının ilk çeyreğinde 19.774 Adet gayrimenkul satılmış olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık % 61 lik bir gerileme gözlemlenmiştir. Öte yandan, son beş yılın ilk çeyrek dönemindeki toplam yabancılara yapılan satış rakalmlarına bakıldığında 2019 yılında en yüksek satışın yapıldığı görülecektir. Bu satış değeri 55.101 adettir. Sonraki en yüksek satış ise 51.760 ile 2020 yılında gerçekleşmitir. 

Yıllar

Yabancılara Yapılan  Toplam Satış
(Q1 Dönemi)

Önceki Yıla Göre Değişim

2017 Yılı

26.504

-

2018 Yılı

44.961

% 69,63

2019 Yılı

55.101

% 22,55

2020 Yılı

51.760

% -6,06

2021 Yılı

19.774

% -61,79

 

Toplam Gayrimenkul Satışlarında, Yabancılara Yapılan Satışların Oranı Nedir?

Bu bölümde ülkemizde gerçekleşen toplam gayrimenkul satışları içinde yabancıların oranını değerlendireceğiz. Dönem olarak yine 2017 ile 2020 yılları arasındaki toplam gayrimenkul satışları ile 2021 yılının ilk üç aylık dönemlerini karşılatıracağız.

Aşağıdaki toplada ve grafikte de görüleceği üzere, 2017 ve 2020 yılları arasında stabile yakın ancak artan bir trend içinde olduğu görülmektedir. 2021 yılının ilk çeyreğindeki karşılaştırmada ise yabancı oranının %7,52 oranı ile adeta rekor kırmış olduğu gözlemlenmektedir.

 

Yıllar

 

Toplam Satış

Yabancılara Yapılan  Toplam Satış

Yabancıların Aldığı Gayrimenkulün Toplam Satıştaki Oranı

2017 Yılı

1.409.314

22.234

1,58%

2018 Yılı

1.375.398

39.663

2,88%

2019 Yılı

1.348.729

45.483

3,37%

2020 Yılı

1.499.316

40.812

2,72%

2021 (Q1)

263.050

19.774

7,52%

 

 

Yukarıdaki topladan da görüleceği üzere, ülkemizden mülk edinmek isteyen yabancıların sayısı her yıl giderek artmaktadır. Peki ülkemizden en çok gayrimenkul satın almak isteyen yabancılar hangi milletlerden oluşmaktadır? Bu sorunun cevabını ise son iki yıllık satış değerlerinden şöyle özetleyebiliriz.

Son beş yılın toplamı alınarak, yabancılara yapılan satışlar değerlendirildiğinde, ülkemizden ençok gayrimenkulü satın alan ülke vatandaşları %14,44 ile Iraklılar olmuştur. Iraklıları % 7,86 ile İranlılar, üçüncü olarak % 7,22 ile Ruslar ve dördüncü sırada da % 6,14 ile Sudi Arabistanlılar olmuştur.

 

2017

2018

2019

2020

2021

Toplam

%

Diğer ülkeler

3.638

6.899

8.802

7.542

1.743

28.624

19,62%

Irak

3.805

8.205

7.596

0

1.461

21.067

14,44%

İran

792

3.652

5.423

0

1.599

11.466

7,86%

Rusya Federasyonu

1.331

2.297

2.893

3.078

938

10.537

7,22%

Suudi Arabistan

3.345

2.718

2.208

679

0

8.950

6,14%

Afganistan

1.078

2.084

2.191

1.929

700

7.982

5,47%

Kuveyt

1.691

2.199

1.903

1.231

148

7.172

4,92%

Almanya

772

1.866

1.723

1.265

303

5.929

4,06%

Azerbaycan

942

1.250

1.191

1.279

251

4.913

3,37%

Ürdün

483

1.362

1.596

1.080

223

4.744

3,25%

İngiltere

794

1.237

1.353

1.126

189

4.699

3,22%

Yemen

390

851

1.564

1.181

287

4.273

2,93%

Filistin

337

655

1.152

926

262

3.332

2,28%

Mısır

587

725

991

784

233

3.320

2,28%

Ukrayna

505

624

719

771

222

2.841

1,95%

İsveç

406

723

754

543

125

2.551

1,75%

Amerika Birleşik Devletleri

0

468

658

623

216

1.965

1,35%

Katar

305

764

721

0

0

1.790

1,23%

Libya

0

0

1.103

629

0

1.732

1,19%

Kazakistan

334

542

776

0

0

1.652

1,13%

Kazakistan

0

0

0

1.171

354

1.525

1,05%

Lübnan

0

0

650

707

160

1.517

1,04%

Çin

0

0

0

891

235

1.126

0,77%

Hollanda

0

467

0

0

0

467

0,32%

Lübnan

0

456

0

0

0

456

0,31%

Birleşik Arap Emirlikleri

401

0

0

0

0

401

0,27%

Norveç

273

0

0

0

0

273

0,19%

Belçika

219

0

0

0

0

219

0,15%

Pakistan

0

0

0

0

206

206

0,14%

Sudan

0

0

0

0

137

137

0,09%

 

Evesan Olarak ilanlarınızı Ortadoğu’da sizin adınıza tanıtıyoruz

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere, ülkemize en büyük teveccüh ortadoğu ülkelerinden gelmektedir. Bizler Evesan olarak, ortadoğulu  müşteriler ile ülkemiz gayrimenkul piyasası arasında köprü olmak amacıyla, siz değerli üyelerimizin ürünlerini ortadoğulu müşterilere pazarlamaktayız. Bu amaçla, Evesan olarak Irak’ta Bağdat, Musul ve Süleymaniye’de;  ayrıca Almanya ve İran’da şubelerimiz ile direk iki tarafı birbiri ile buluşturmaktayız. Bu nedenle İran, Irak, Almanya ve Rusya’da gerek sosyal medya üzerinden gerekse de görsel medya üzerinden siz değerli üyelerimizin satışlarına katkı sağlıyoruz.

Ayrıca Evesan olarak bizler, sitemize üye olarak yayımlayacağınız ilanlarınızı bir yıl hiçbir ücret talep etmeden  yayımlıyoruz.

Hep birlikte kalıcı dostluklar için sizleri de bekliyoruz...

Not: Bu makaledeki veriler www.tuik.gov.tr’den alınmıştır.

Emlak İlanlarınızı En Hızlı Görüntülemek ve
Mobilden Yükleyebilmek İçin...