ARAYIN! EVESAN ARADIĞINIZI BULSUN!
GAYRİMENKUL ALMAK / SATMAK İSTİYORUM
HIZLI ARAMA
AL / SAT
Türkiye’deki Toplam Konut Satışları
31 Oca 21

Türkiye’deki Toplam Konut Satışları

Türkiye Merkez Bankası’nın Veri Merkezi’nden alınan verilere göre, konut satışlarının  2013 ve 2019 yılları arasındaki seyri aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

Grafikte görüleceği gibi her ne kadar 2018 yılında veriler azalma eğilimi göstermiş olsa da, trendin genel seyrinin artış eğilimi gösterdiği anlaşılmaktadır.

 2020 yılının Eylül ayı sonuna kadar gerçekleşmiş olan satış miktarı ise 1.161.278 olduğu görülmektedir.

Türkiye’de 2013-2019 Yılları Arasındaki Yabancılara Yapılan Konut Satışları

Bununla birlikte 2013-2019 yılları arasında yabancılara yapılan satışlar ise aşağıdaki tabloda olduğu gibi gerçekleşmiştir.  2020 yılının Eylül ayı sonuna kadar, yabancı uyruklulara yapılan satışlar ise 26.165 olarak gerçekleşmiştir.

 

Konut Piyasasında Yabancılara Yapılan Satışların Toplam Satışlardaki Oranı

Konut piyasasında, yabancı müşteriye yapılan satışları, toplam satışlara oranladığımızda 2013 yılından 2019 yılı arasında aşağıdaki tabloda olduğu gibi gerçekleştiği görülmektedir. Bu verilere göre 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’de satılan her yüz kouttan 3,37 adedi yabancılar tarafından alınmıştır. 2019 yılı bu değer ile diğer tüm yılların önüne geçmiştir. 2019 yılından sonra en yüksek satışın gerçekleştiği diğer yıl ise 2018 yılı olmuştur.

 

Söz konusu dönemlerde toplamda en çok konut alan 10 ülke vatandaşları ve aldıkları konut sayıları aşağıdaki tabloda olduğu gibi gerçekleşmiştir.

 

Yabancılar Ençok Konutu İstanbul’dan Tercih Ediyor

Yazımıza konu olan dönem içinde, yabancıların ençok konut almayı tercih ettikleri iller ise sırasıyla İstanbul (%37), Antalya (%24), Bursa (%5), Ankara(%4,4 ve Yalova (%4,3) olmuştur.

Emlak İlanlarınızı En Hızlı Görüntülemek ve
Mobilden Yükleyebilmek İçin...